KERABOND T Cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby so zníženým sklzom. Oblasti použitia: Lepenie keramických obkladov a dlažieb všetkých typov strednej veľkosti a mozaík v interiéroch aj exteriéroch, na steny aj podlahy, aj v nie príliš namáhanom prostredí, na steny z tradičných materiálov s cementovou omietkou, na cementové potery, a po predchádzajúcom penetračnom nátere tiež na anhydridové potery a sadrové steny. Poznámka: ak zmiešame Kerabond T s Isolasticom namiesto vody, zlepšia sa jeho vlastnosti natoľko, že spĺňajú požiadavky triedy C2 (zlepšené cementové lepidlo) podľa EN 12004 a triedy S2 (lepidlo s vysokou deformačnou schopnosťou) podľa EN 12002. Technické údaje: Doba spracovateľ zmesi: dlhšie ako 8 hodín. Doba zavädnutia: 20 minút. Škárovanie: – steny: za 4-8 hodín; – podlahy: za 24 hodín. Pochôdznosť: cca po 24 hodinách. Prevádzkové zaťaženie: cca po 14 dňoch. Farby: šedá Nanášanie: zubovou stierkou č. 4, 5 alebo 6. Skladovateľnosť: 12 mesiacov Balenie: vrecia po 25 kg