Prílohy:

Příloha


Krásne veci a ich design zohrávajú v našom živote významnú úlohu. To platí predovšetkým pre miesta, ktoré vnímame všetkými zmyslami. Takýmto príkladom môže byť kúpeľňa vybavená podľa Vašich individuálnych požiadaviek, aby splnila nielen funkčnosť, ale predovšetkým estetické nároky. Striedmosť, jednoduchosť, elegantná línia, vysokú kvalitu spracovania a úžitkovú hodnotu ocenia tvorcovia a používatelia ako interiérov domácností, tak aj verejných priestorov. všetko prebytočné a prostredníctvom tvaru vyjadruje celú svoju úprimnosť. Rozmer 165 x 247 mm