Pri prevzatí zásielku prosím dôkladne skontrolujte, či nie je poškodená. Dopravcovi svojim podpisom potvrdzujete prevzatie bez výhrad/výhradu je nutné uviesť do odovzdávacieho protokolu. Po prevzatí zásielky a podpísaní odovzdávacieho listu môžu byť následné reklamácie na poškodenie zásielky pri preprave zamietnuté. Reklamácie mechanického poškodenia obsahu zásielky bez poškodenia vonkajšieho obalu je nutné hlásiť najneskôr do troch dní od prevzatia zásielky.

 

V prípade reklamácií vzniknutých po prevzatí tovaru tieto prosím uplatnite prostredníctvom priloženého formulára zaslaného s tovarom, popr. na e-mail eshop@harko.cz (príloha emailu MAX. 10MB)

 

Na stiahnutie reklamácie. reklamace.

 

V prípade vrátenia tovaru v zákonnej lehote je nutné k tovaru zaslanému späť na adresu našej firmy priiložiť vyplnený formulár na vrátenie tovaru

 

Na stiahnutie formulár na vrátenie tovaru formulář pro vrácení zboží.