M 100 Drviče nie sú prepych, ale samozrejmosť súčasnosti.