K cene ohrievača bude účtovaný poplatok za likvidáciu elektroodpadu vo výške 12,90,- bez DPH

Charakteristika ohrievačov Dalderop Maloobjemové zásobníky s medenou nádobou, určené na pohotovostnú prípravu teplej vody v priestoroch bez centrálneho rozvodu TÚV. Nádrž zásobníka zaručuje dostatočnú zásobu vody na jednorazové použitie. Môžu pracovať v tlakovom alebo beztlakovom systéme. V tlakovom systéme je možné pripojiť viac odberových miest. Voda je ohrievaná priebežne pri každom odbere. Pripojovacie napätie 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz