K cene ohrievača bude účtovaný poplatok za likvidáciu elektroodpadu vo výške 160,- bez DPH