K cene ohrievača bude účtovaný poplatok za likvidáciu elektroodpadu vo výške 86,- bez DPH

Charakteristika ohrievačov Pracovná poloha – zvislá (zavesený na stene) Kombinované akumulačné ohrievače určené na zavesenie na stenu s objemom 80–200 litrov. Rozstupy kotviacich skrutiek výrobca zachováva po celú dobu histórie výroby pre jednoduchú výmenu vyslúžilých ohrievačov. Je možné tiež dokúpiť záves na rozstup kotevných skrutiek 350 mm. Možnosti ohrevu Elektrickou energiou. Keramické vykurovacie teleso ovládané prevádzkovým termostatom a istené bezpečnostným termostatom (tepelnou poistkou). Teplotný rozsah 7–77 stupňov Celzia. Pripojovacie napätie 1-PE–N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytie IP 45 umožňuje umiestnenie ohrievača do zóny 1 podľa ČSN 33 2000-7-701. Výmenníkom. Ohrievač je možné napojiť na externý teplovodný zdroj s max. teplotou 110 stupňov Celzia a tlaku 1 MPa. Podľa výkonu zdroja je nutné priradiť aj ohrievač s príslušným výkonom výmenníka. Výmenník pracuje v nútenom obehu aj v samotiažnom systéme. Čidlo regulácie vykurovacej vody je možné vložiť do spoločnej nádrže s čidlami elektroinštalácie. Hlavné využitie Príprava TÚV pre objekty s teplovodným ústredným vykurovaním na plyn, tuhé palivá v zimnom období. Ohrev elektrickou energiou mimo vykurovacej sezóny s možnosťou využitia nízkej tarify elektrickej energie (nočný prúd). Príslušenstvo Poistný ventil Výbava na prianie Cirkulačný vstup Vykurovacie teleso s výkonom 4 kW a zapojením 3 PE-N 400 V/50 Hz