ZDRAVOTNÉ UMÝVADLO 64 CM, BEZ PREPADU

Rozmery:
Dĺžka: 640 mm
Šírka: 550 mm
Výška: 170 mm


Kúpeľňa pre pohybovo limitované osoby vyžaduje iné riešenie priestoru aj iné tvary a rozmery zariaďovacích predmetov ako bežná kúpeľňa. Čo sa ale týka atmosféry a vzhľadu, neexistuje žiadny rozumný dôvod na to, aby kúpeľňa pre handicapovaných v niečom zaostávala za modernou dizajnovou kúpeľňou pre zdravých užívateľov. Program značky Jika pre telesne postihnuté osoby je jasným dôkazom. Špeciálne umývadlo pre zákazníkov s obmedzenou pohyblivosťou je vďaka premyslenému designu vhodné aj pre užívateľov s poruchami zraku. Od novembra 2009 je platná nová vyhláška č. 398/2009 Zb. o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Zdravotné umývadlo Mio, ktoré umožňuje podjazd vozíkom, súčasnú normu maximálne spĺňa.