SPRCHOVÁ SEDAČKA ZÁVESNÁ, SKLOPNÁ, NOSNOSŤ 120 KG, NEREZ
Závesná sklopná sprchová sedačka Universum patrí do príslušenstva pre kúpeľňu bez bariér. Odporúčame ju podľa novej vyhlášky inštalovať do sprchového kúta vo výške 460 mm nad podlahou v osovej vzdialenosti 600 mm od rohu sprchovacieho kúta. Na stene kolmej k sedátku vo vzdialenosti maximálne 750 mm od rohu sprchovacieho kúta umiestniť ručnú sprchu s pákovým ovládaním. Uchytenie sprchovej sedačky je z nerezu, sedák z pevného plastu. Maximálna nosnosť sedačky je 120 kg. Na príslušenstvo Universum poskytujeme 30-ročnú záruku. Od novembra 2009 je platná nová vyhláška č. 398/2009 Zb., ktorá ruší a nahrádza vyhlášku č. 369/2001 Zb. MMR z r. 2001 o všeobecných technických požiadavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.