Nový doskový radiátor pre rekonštrukcie (RADIK KLASIK - R) je navrhnutý tak, aby jeho inštalácia bola možná na existujúce rozvody. Prvým krokom je zloženie pôvodného článkového radiátora a odstránenie (urezanie upevňujúcich hákov v stene). Druhým krokom je inštalácia uchytenia nového radiátora a nakoniec inštalácia samotného nového radiátora RADIK KLASIK-R.