Výrobok je určený na odvod dažďových (povrchových) vôd do kanalizačných systémov mimo budov a umožňuje pripojenie odkvapových zvodov. Obsahuje suchú protizápachovú klapku zabraňujúcu spätnému zápachu z kanal. potrubia. Výhodou tohto prevedenia je nízka stavebná výška. Výrobok má bočný odtok D 110 mm. Verzia vpustu obsahuje krúžky s menovitými rozmermi priemerov 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm.