ADESILEX P9 Cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby s veľmi dobrými vlastnosťami, zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia. Oblasti použitia: Lepenie všetkých typov obkladov, dlažieb a mozaík v interiéroch i exteriéroch na podlahy a steny z tradičných materiálov s cementovou omietkou, cementové potery, anhydridové potery a sadrové steny (po predchádzajúcom ošetrení penetračným náterom), na vnútorné natreté steny za predpoklad náter je pevne prikotvený k podkladu, na staré podlahy z mramoru alebo teraca (formátu maximálne do 900cm2) a dostatočne vyzreté betónové konštrukcie. Lepenie keramických obkladov, dlažieb a mozaík na steny bazénov a nádrží (max. formátu 300 cm2 a rozmerovo stáleho podkladu). Technické údaje: Doba spracovateľnosti zmesi: viac ako 8 hodín Doba zavädnutia: cca 30 minút Škárovanie: - steny: za 4-8 hodín -podlahy: za 24 hodín Pochôdznosť: cca po 24 hodinách Prevádzkové zaťaženie: cca po 14 dňoch Farba šedá Nanášanie: zubovou stierkou Skladovateľnosť: 12 mesiacov Balenie 25 kg