ISOLASTIC: Bezrozpúšťadlová, elastifikačná disperzia pre malty na lepenie obkladov. Po zmiešaní s KERABONDom alebo KERAFLOORom vzniká pružný tmel na lepenie obkladov (hrúbka vrstvy 5-15 mm). Oblasti použitia: Pružné lepenie obkladov a dlažieb všetkého druhu, pre interiér aj exteriér (keramika vypaľovaná jednoducho aj dvojito, jemná kamenina, „Cotto“, sklenená mozaika atď.) a kamenárske výrobky, na všetky bežné podklady, na monolitický betón, betónové prefabrikáty, vykurovacie podlahy, vláknobetón, sadrové dosky. Na podklady, obsahujúce sadru alebo anhydrit, sa odporúča základný náter PRIMER G, MAPEPRIM SP alebo PRIMER S. Pokiaľ sa zámesová voda úplne nahradí ISOLASTICom, získa malta maximálnu pružnosť. Technické dáta (pri +23 ° C a 50% rel. vlhkosti vzduchu): DOBA SPRACOVATEĽNOSTI: cez 8 hodín DOBA TUHNUTIE: cca. 10-15 minút DOBA, PO KTORÚ JE MOŽNÉ VYKONÁVAŤ OPRAVY: cca. 60 minút POCHÔDZNOSŤ: po 24 - 36 hodinách PLNÁ ZAŤAŽITEĽNOSŤ: po 14 dňoch ŠPÁROVANIE: po 24 hodinách SCHOPNOSŤ PRETVORENIA: vysoká MIESIACI POMER: 25 kg KERABONDu alebo KERAFLOORu je možné smiešať s 8. V zvláštnych prípadoch môže byť ISOLASTIC riedený vodou v pomere max. 1 : 1 (max. množstvo zámesovej tekutiny 8 litrov). SPOTREBA: 1-2 kg/m2 Balenie 5 kg