Predmiešaná maltová zmes na zhotovenie poterov (4 dni), s obmedzeným zmršťovaním, vysokou tepelnou vodivosťou, rýchlym priebehom vysychania a normálnou dobou tuhnutia.

VÝHODY

  • Vysoká tepelná vodivosť, ideálna pre vykurované podlahy
  • Pripravený na použitie
  • Rýchle vysychanie
  • Vysoká mechanická pevnosť
  • Zanedbateľné hygrometrické zmršťovanie

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Miešací pomer: 1 25 kg vrece výrobku TOPCEM PRONTO s 1,7 litrami vody.
Spracovateľnosť: 40-60 minút.
Pochôdznosť: po 12 hodinách.
Čakacia doba pred pokládkou: 24 hodín pri dlažieb z keramiky, 2 dni pri prírodnom kameni a 4 dni pri pružných a drevených podlahových krytinách.
Zvyšková vlhkosť po 4 dňoch: menej ako 2.
EMICODE: EC1 Plus - veľmi nízke emisie.
Skladovanie: 12 mesiacov.
Aplikácia: hutnenie a vyrovnanie hladítkom.
Spotreba: 18-20 kg/m² na cm hrúbky v závislosti od miery zhutnenia.
Tepelná vodivosť: 2 008 W/mK.
Balenie: vrecia 25 kg.