Expanzná nádoba určená pre vykurovacie sústavy a sústavy chladiacej vody - závitové pripojenie - membrána podľa DIN 4807 T3 (dovolená prevádzková teplota do 70°C) - schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG - štandardne dodávaný červený vonkajší náter - pretlak plynu 1,5 bar