Expanzná nádoba určená pre solárne a vykurovacie sústavy a sústavy chladiacej vody - pre glykolové a liehové zmesi do 50% - so závitovým pripojením - membrána podľa DIN 4807 T3 (dovolená pracovná teplota do 70°C) - schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97 /23/EG - štandardne dodávaný červený vonkajší náter