Expanzomat pre sústavy vody, ktoré nespadajú pod DIN 1988 - neprietočné, bez uzatváracej a vypúšťacej armatúry - od 50 ti litrov s vymeniteľným vakom - časti prichádzajúce do styku s vodou sú s protikoróznou ochranou - modrý vonkajší náter - pretlak plynu z výroby 4 bar