Výrobok je určený na odvod dažďových (povrchových) vôd do kanalizačných systémov mimo budov a umožňuje pripojenie odkvapových zvodov. Obsahuje suchú protizápachovú klapku zabraňujúcu spätnému zápachu z kanalizačného potrubia. Excentrické veko zvodu pri prevedení STANDARD je určené na vyrezanie požadovaných priemerov 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm.