Akumulačná nádoba pre domáce vodárne, ktoré nepodliehajú DIN 1988 - vonkajší povrch a diely prichádzajúce do styku s vodou sú ošetrené proti korózii - schválené v zmysle Európskej smernice pre tlakové zariadenia 97/23/EG - modrý vonkajší náter - pretlak plynu z výroby 2 bar